15-12-2015

Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT

Wij vinden het van groot belang om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

BEVEILIGING GEGEVENS

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

VERWERKING GEGEVENS

In het kader van onze dienstverlening legt Decos gegevens vast. Dit is het geval als u een abonnement neemt op onze digitale nieuwsbrief, informatie aanvraagt via onze website of zich aanmeld voor een evenement, congres of seminar. Het gaat hierbij om gegevens als contactgegevens, aangevraagde brochures en type evenement waarvoor u zich ingeschreven heeft. Wij gebruiken deze gegevens om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten van Decos. Deze gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden.

NIEUWSBRIEF

Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, producten en diensten. Als u zich heeft aangemeld voor deze nieuwsbrief, dan ontvangt u van ons (overeenkomstig wet- en regelgeving) een bericht om u definitief aan te melden. U kunt zich overigens op ieder gewenst moment weer afmelden voor deze nieuwsbrief.

ONZE WEBSITE

U kunt onze website anoniem raadplegen. Decos verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Statistisch informatie die van belang is voor verbetering van de website (zoals bezoekersaantallen zoekgedrag, populaire onderwerpen en wijze van navigeren) wordt wel verzameld. Om dit te kunnen doen maken wij gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend zodra u het internet bezoekt. Deze IP-adressen worden door ons niet gekoppeld aan identificeerbare informatie.

KLANTDEEL

Het klantdeel van onze website is uitsluitend beschikbaar voor klanten van Decos. Om toegang te krijgen tot dit klantdeel, moet u inloggen met het licentienummer en wachtwoord van uw organisatie. Hierdoor zijn wij in staat om de unieke gegevens die bij uw licentie horen, weer te geven op het klantdeel. Het is voor ons inzichtelijk welke organisatie aangemeld is op het klantdeel, echter niet welke medewerker van deze organisatie.

WIJZIGINGEN

Decos behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Hierbij zullen wij altijd de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot privacy in acht nemen.

Succesvol verzonden

Je bericht is succesvol verzonden.

Niet verzonden

Helaas hebben we het bericht dat je wilt versturen niet succesvol kunnen verwerken. Klik hier om het formulier opnieuw te openen.